Over

Dit blog beschrijft de restauratie van het Pieter van Dam orgel door orgelmaker Rini Wimmenhove. Ik wil u hier graag kennis laten maken met het werk dat hij maakt.

Hij werkt vanuit de ambachtelijke traditie. De bouwwijze van de oude ambachtelijke orgelmakers uit het midden van de 18e en begin 19e-eeuw, met hun grote inventiviteit en vakmanschap, staat daarin centraal. Op deze wijze wil hij de artistieke waarde van het instrument terug brengen bij de bespeler en de luisteraar.

Overweegt u de restauratie van uw orgel of de nieuwbouw van een instrument neem dan contact met hem op.

Advertenties